kru_noi
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก    |  
 *-*ห้องแบบทดสอบ*-*
Winkแบบทดสอบวิชามัลติมีเดีย

                     ***click***                    

--กำลังปรับปรุง--

 มาทำแบบทดสอบกันเถอะ 

วิชามัลติมีเดีย

      ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมิเดีย      การเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอ     การออกแบบโปรแกรม  และวิธีการนำเสนอตามวัตถุประสงค์  โปรแกรมนำเสนอ  การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการใช้โปรแกรมนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงวัตถุประสงค์    การสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


Embarassedแบบทดสอบวิชาแอนิเมชั่น

***click***

--กำลังปรับปรุง--


วิชาแอนิเมชั่น
        ศึกษาขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาแอนิเมชั่น  ได้แก่ สตอร์รีบอร์ด การออกแบบ  การทำโมเดลลิ่ง   การสร้างเท็กซ์เจอร์ การทำภาพเคลื่อนไหว และการใส่เสียงปฏิบัติการสร้างงานแอนิเมชั่น  การออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมแกรมเฉพาะ  และการพัฒนาชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดทักษะและความชำนาญ

Smileแบบทดสอบวิชาการเขียนเว็บไซต์

   ***click***

 --กำลังปรับปรุง--

วิชาการเขียนเว็บไซต์
       ศึกษาหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  รูปแบบการทำงาน  ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม  และภาษาโปรแกรม ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างงาน  ปฏิบัติการเขียนเว็บเพจด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ HTML*-*ห้องแบบฝึกหัด*-*Winkแบบฝึกหัดวิชามัลติมีเดีย

    ***click***

  

มาทำแบบฝึกหัดกันเถอะ 

 

วิชามัลติมีเดีย

Embarassedแบบฝึกหัดวิชาแอนิเมชั่น

    ***click***


วิชาแอนิเมชั่น
Smileแบบฝึกหัดวิชาการเขียนเว็บไซต์   

***click***

 

 --กำลังปรับปรุง--
วิชาการเขียนเว็บไซต์


 
Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 16,597 Today: 6 PageView/Month: 124

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...